การจัดการการเปลี่ยนแปลง: กุญแจสู่ความสำเร็จด้านการใช้เทคโนโลยีในโรงแรม

ในโลกแห่งอุตสาหกรรมด้านการบริการที่มีการผันแปรอยู่ตลอดเวลา การปรับใช้เทคโนโลยีด้านการบริหารจัดการโรงแรมอันล้ำสมัยถือเป็นจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญ เทคโนโลยีดังกล่าวนั้นไม่เพียงแต่จะช่วยสร้างความประทับใจให้แก่แขกผู้เข้าพัก แต่ยังช่วยให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่น ช่วยให้โรงแรมพร้อมรับมือกับการแข่งขันในตลาดที่มีการผันเปลี่ยนอยู่เสมอ แต่ทั้งนี้ หนทางสู่ความสำเร็จในการนำเทคโนโลยีในโรงแรมมาใช้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์ทางนวัตกรรมเพียงอย่างเดียว แต่มาพร้อมการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับไวของพนักงานในโรงแรมอีกด้วย เวาซ์เข้าใจดีว่ากุญแจดอกสำคัญสู่ความสำเร็จในการนำเทคโนโลยีมาใช้นั้นมีมากกว่าโค้ดของระบบ แต่ขึ้นอยู่กับโรงแรมว่าจะสามารถรับมือกับเปลี่ยนแปลงได้มีประสิทธิภาพเพียงใด
เราจะนำเสนอผ่านประสบการณ์ในการร่วมมือกับทางโรงแรมไฮแอทต์ เพลส กรุงเทพฯ สุขุมวิท ที่มาพร้อมความคิดสุดล้ำและนวัตกรรมสมัยใหม่ ทางโรงแรมได้เป็นพาร์ตเนอร์และใช้แพลตฟอร์มประสบการณ์ของแขกของเวาซ์ตั้งแต่เดือนกันยายน พ.ศ

เข้าใจขั้นตอนการทำงานที่เป็นเอกลักษณ์

หนึ่งในขั้นตอนพื้นฐานในวิธีของเราคือการตระหนักว่าแต่ละโรงแรมไม่ได้ดำเนินการเหมือนกัน โรงแรมแต่ละแห่งมีกระบวนการและขั้นตอนที่เฉพาะตัว ซึ่งผสมผสานอยู่ในการดำเนินงานประจำวัน การเดินทางสู่การปรับใช้เทคโนโลยีอย่างประสบความสำเร็จเริ่มต้นด้วยการวิเคราะห์กระบวนการที่มีอยู่อย่างละเอียดในโรงแรมไฮแอทต์ เพลส กรุงเทพฯ สุขุมวิท
ก่อนหน้าที่จะนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ ทางโรงแรมใช้งานแอปแชตทั่วไปเพื่อสื่อสารระหว่างแผนก ทำให้การสั่งงานและการตรวจติดตามสถานะไม่มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้งานล้นเกินไป ทีมงานของเราได้เข้ามาช่วยปรับปรุงกระบวนการทำงาน เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานอย่างเห็นได้ชัด เรายังสื่อสารกับพนักงานทุกคนว่าโซลูชันของเวาซ์ให้การทำงานประจำวันนั้นง่ายยิ่งขึ้น และปรับปรุงกระบวนการดำเนินการของพวกเขาอย่างราบรื่น

เกณฑ์สู่ความสำเร็จ

สิ่งสำคัญในการจัดการการเปลี่ยนแปลงคือการสร้างความเข้าใจให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการนำเทคโนโลยีมาใช้งาน เพื่อให้ไปถึงเป้าหมายนี้ เราได้ร่วมงานอย่างใกล้ชิดกับโรงแรมไฮแอทต์ เพลส กรุงเทพฯ สุขุมวิท เพื่อระบุเกณฑ์แห่งความสำเร็จที่มีร่วมกัน เกณฑ์เหล่านี้เปรียบดั่งเข็มทิศนำทางช่วยให้ทั้งสองฝ่ายสามารถประเมินว่าการนำเวาซ์มาใช้งานมีผลกระทบต่อการดำเนินงานประจำวันอย่างไร ด้วยการปรับเกณฑ์ความสำเร็จเหล่านี้ให้สอดคล้อง ทั้งสองทีมสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกันเกี่ยวกับการปรับใช้งานอย่างประสบความสำเร็จ การปรับเกณฑ์นี้ไม่เพียงเพิ่มความชัดเจนเท่านั้น แต่ยังเสริมสร้างความร่วมมือในการทำงานร่วมกันอีกด้วย

การฝึกอบรมการดำเนินงานที่ครอบคลุม

ความรู้คือขุมพลัง เวาซ์เชื่อว่าการมอบความรู้ให้แก่พนักงานโรงแรมเป็นกุญแจดอกสำคัญสู่ความสำเร็จในงานของเรา ทีม Customer Success ที่มุ่งมั่นของเราได้จัดการอบรมการดำเนินงานสำหรับแผนกต่างๆ ในโรงแรมที่เกี่ยวข้องกับการนำเวาซ์มาใช้งาน
เรานำแหล่งความรู้ต่างๆ มาปรับใช้ เช่น จัดการประชุมอบรมโดยใช้ภาพประกอบที่ชัดเจน การสาธิตแบบปฏิสัมพันธ์ที่มีการแสดงสถานการณ์ที่พบบ่อย วิดีโอที่มีข้อมูลมากมาย และเอกสารความรู้เพิ่มเติม เพื่อให้พนักงานในโรงแรมทุกคน ไม่ว่าจะอยู่ในตำแหน่งใด มีความเข้าใจที่เข้ากันได้ การอบรมเหล่านี้ถูกดำเนินการด้วยความตั้งใจอย่างสร้างสรรค์ทั้งในภาษาอังกฤษและไทยเพื่อส่งเสริมการเข้าใจและการมีส่วนร่วมที่ดีขึ้น
วิธีการแบบองค์รวมนี้รับประกันว่าสมาชิกทุกคนในทีมไม่เพียงแต่รับทราบการเปลี่ยนแปลงเท่านั้น แต่ยังมั่นใจในการใช้เทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วย ส่งผลให้พนักงานเตรียมพร้อมนำประโยชน์ของเทคโนโลยีไปใช้ ซึ่งนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ราบรื่นและเพิ่มประสบการณ์ของแขกผู้เข้าพักในทางที่ดี

แบ่งปันวิธีที่ดีที่สุด

ด้วยความมุ่งมั่นของเราในการช่วยโรงแรมในยุคดิจิทัล เราได้ทุ่มเทไปกับการแบ่งปันวิธีการที่ดีที่สุด ข้อมูลต่างๆ เหล่านี้ครอบคลุมหัวข้อที่เกี่ยวข้อง เช่น การใช้ QR อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดด้วยเทมเพลตที่แนะนำและคำแนะนำเพิ่มเมนูดิจิทัลเพื่อกระตุ้นการสั่งอาหารในห้องเพิ่มขึ้น
การแชร์วิธีการต่างๆ เหล่านี้ ช่วยเตรียมความพร้อมให้โรงแรมทางด้านความรู้และเครื่องมือที่จำเป็นเพื่อเริ่มใช้งานเทคโนโลยีเพื่อประโยชน์ของตนเอง สิ่งนี้เป็นมากกว่าการใช้เทคโนโลยี เพราะถือเป็นการสร้างความมั่นใจว่าผู้ประกอบการโรงแรมซึ่งเป็นลูกค้าของเราได้เตรียมพร้อมสู่ความเป็นเลิศ

ติดตาม ตรวจสอบ และปรับปรุงประสิทธิภาพ

เส้นทางของเรายังไม่ได้จบเพียงเท่านี้ เมื่อมีการใช้งานโซลูชันแล้ว แต่เป็นการร่วมมือของพาร์ตเนอร์ระยะยาว เราอุทิศตนให้แก่ลูกค้าโดยการติดตาม การดูแล และการปรับปรุงประสิทธิภาพของโซลูชันอยู่เสมอ โดยการดูแลหลังการนำโซลูชันมาใช้งาน เราสามารถระบุสิ่งที่ต้องปรับปรุง โดยขึ้นอยู่กับเกณฑ์ความสำเร็จที่ระบุไว้ในช่วงแรกของการดำเนินการ ความมุ่งมั่นในการพัฒนาปรับปรุงอยู่เสมอได้ตอกย้ำให้ผู้ประกอบการโรงแรมลูกค้าของเราอยู่แนวหน้าของเทคโนโลยีที่ใช้ในโรงแรม ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าที่ผันแปรและเทรนของอุตสาหกรรมอยู่เสมอ
ผ่านการทำงานร่วมกับโรงแรมไฮแอทต์เพลส กรุงเทพฯ สุขุมวิทอย่างใกล้ชิดและวิธีการที่ใส่ใจของเราในการจัดการการเปลี่ยนแปลง เรายินดีที่จะรายงานว่าเวาซ์ได้ร่วมสร้างความสำเร็จให้แก่โรงแรมโดยประหยัดเวลาการทำงานของบุคลากรได้อย่างน่าทึ่งถึง 47.5 ชั่วโมงภายใน 6 เดือนแรกของการใช้งาน การทำงานร่วมกับทีมปฏิบัติงานของโรงแรมยังคงให้ความมุ่งเน้นไปที่การใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์มอย่างสูงสุดและการนำเสนอคุณลักษณะใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความง่ายในการทำงานต่อไป

ความสำเร็จของโรงแรมไฮแอทต์เพลส กรุงเทพฯ สุขุมวิท

ชมวิดีโอนี้เพื่อดูว่าเราร่วมมือกับทีมงานอย่างไรเพื่อดำเนินการเปลี่ยนแปลงจากภายใน

การจัดการการเปลี่ยนแปลง: กุญแจสู่ความสำเร็จด้านการใช้เทคโนโลยีในโรงแรม

ในโลกแห่งอุตสาหกรรมด้านการบริการที่มีการผันแปรอยู่ตลอดเวลา การปรับใช้เทคโนโลยีด้านการบริหารจัดการโรงแรมอันล้ำสมัยถือเป็นจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญ เทคโนโลยีดังกล่าวนั้นไม่เพียงแต่จะช่วยสร้างความประทับใจให้แก่แขกผู้เข้าพัก แต่ยังช่วยให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่น ช่วยให้โรงแรมพร้อมรับมือกับการแข่งขันในตลาดที่มีการผันเปลี่ยนอยู่เสมอ แต่ทั้งนี้ หนทางสู่ความสำเร็จในการนำเทคโนโลยีในโรงแรมมาใช้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์ทางนวัตกรรมเพียงอย่างเดียว แต่มาพร้อมการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับไวของพนักงานในโรงแรมอีกด้วย เวาซ์เข้าใจดีว่ากุญแจดอกสำคัญสู่ความสำเร็จในการนำเทคโนโลยีมาใช้นั้นมีมากกว่าโค้ดของระบบ แต่ขึ้นอยู่กับโรงแรมว่าจะสามารถรับมือกับเปลี่ยนแปลงได้มีประสิทธิภาพเพียงใด
เราจะนำเสนอผ่านประสบการณ์ในการร่วมมือกับทางโรงแรมไฮแอทต์ เพลส กรุงเทพฯ สุขุมวิท ที่มาพร้อมความคิดสุดล้ำและนวัตกรรมสมัยใหม่ ทางโรงแรมได้เป็นพาร์ตเนอร์และใช้แพลตฟอร์มประสบการณ์ของแขกของเวาซ์ตั้งแต่เดือนกันยายน พ.ศ

เข้าใจขั้นตอนการทำงานที่เป็นเอกลักษณ์

หนึ่งในขั้นตอนพื้นฐานในวิธีของเราคือการตระหนักว่าแต่ละโรงแรมไม่ได้ดำเนินการเหมือนกัน โรงแรมแต่ละแห่งมีกระบวนการและขั้นตอนที่เฉพาะตัว ซึ่งผสมผสานอยู่ในการดำเนินงานประจำวัน การเดินทางสู่การปรับใช้เทคโนโลยีอย่างประสบความสำเร็จเริ่มต้นด้วยการวิเคราะห์กระบวนการที่มีอยู่อย่างละเอียดในโรงแรมไฮแอทต์ เพลส กรุงเทพฯ สุขุมวิท
ก่อนหน้าที่จะนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ ทางโรงแรมใช้งานแอปแชตทั่วไปเพื่อสื่อสารระหว่างแผนก ทำให้การสั่งงานและการตรวจติดตามสถานะไม่มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้งานล้นเกินไป ทีมงานของเราได้เข้ามาช่วยปรับปรุงกระบวนการทำงาน เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานอย่างเห็นได้ชัด เรายังสื่อสารกับพนักงานทุกคนว่าโซลูชันของเวาซ์ให้การทำงานประจำวันนั้นง่ายยิ่งขึ้น และปรับปรุงกระบวนการดำเนินการของพวกเขาอย่างราบรื่น

เกณฑ์สู่ความสำเร็จ

สิ่งสำคัญในการจัดการการเปลี่ยนแปลงคือการสร้างความเข้าใจให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการนำเทคโนโลยีมาใช้งาน เพื่อให้ไปถึงเป้าหมายนี้ เราได้ร่วมงานอย่างใกล้ชิดกับโรงแรมไฮแอทต์ เพลส กรุงเทพฯ สุขุมวิท เพื่อระบุเกณฑ์แห่งความสำเร็จที่มีร่วมกัน เกณฑ์เหล่านี้เปรียบดั่งเข็มทิศนำทางช่วยให้ทั้งสองฝ่ายสามารถประเมินว่าการนำเวาซ์มาใช้งานมีผลกระทบต่อการดำเนินงานประจำวันอย่างไร ด้วยการปรับเกณฑ์ความสำเร็จเหล่านี้ให้สอดคล้อง ทั้งสองทีมสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกันเกี่ยวกับการปรับใช้งานอย่างประสบความสำเร็จ การปรับเกณฑ์นี้ไม่เพียงเพิ่มความชัดเจนเท่านั้น แต่ยังเสริมสร้างความร่วมมือในการทำงานร่วมกันอีกด้วย

การฝึกอบรมการดำเนินงานที่ครอบคลุม

ความรู้คือขุมพลัง เวาซ์เชื่อว่าการมอบความรู้ให้แก่พนักงานโรงแรมเป็นกุญแจดอกสำคัญสู่ความสำเร็จในงานของเรา ทีม Customer Success ที่มุ่งมั่นของเราได้จัดการอบรมการดำเนินงานสำหรับแผนกต่างๆ ในโรงแรมที่เกี่ยวข้องกับการนำเวาซ์มาใช้งาน
เรานำแหล่งความรู้ต่างๆ มาปรับใช้ เช่น จัดการประชุมอบรมโดยใช้ภาพประกอบที่ชัดเจน การสาธิตแบบปฏิสัมพันธ์ที่มีการแสดงสถานการณ์ที่พบบ่อย วิดีโอที่มีข้อมูลมากมาย และเอกสารความรู้เพิ่มเติม เพื่อให้พนักงานในโรงแรมทุกคน ไม่ว่าจะอยู่ในตำแหน่งใด มีความเข้าใจที่เข้ากันได้ การอบรมเหล่านี้ถูกดำเนินการด้วยความตั้งใจอย่างสร้างสรรค์ทั้งในภาษาอังกฤษและไทยเพื่อส่งเสริมการเข้าใจและการมีส่วนร่วมที่ดีขึ้น
วิธีการแบบองค์รวมนี้รับประกันว่าสมาชิกทุกคนในทีมไม่เพียงแต่รับทราบการเปลี่ยนแปลงเท่านั้น แต่ยังมั่นใจในการใช้เทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วย ส่งผลให้พนักงานเตรียมพร้อมนำประโยชน์ของเทคโนโลยีไปใช้ ซึ่งนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ราบรื่นและเพิ่มประสบการณ์ของแขกผู้เข้าพักในทางที่ดี

แบ่งปันวิธีที่ดีที่สุด

ด้วยความมุ่งมั่นของเราในการช่วยโรงแรมในยุคดิจิทัล เราได้ทุ่มเทไปกับการแบ่งปันวิธีการที่ดีที่สุด ข้อมูลต่างๆ เหล่านี้ครอบคลุมหัวข้อที่เกี่ยวข้อง เช่น การใช้ QR อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดด้วยเทมเพลตที่แนะนำและคำแนะนำเพิ่มเมนูดิจิทัลเพื่อกระตุ้นการสั่งอาหารในห้องเพิ่มขึ้น
การแชร์วิธีการต่างๆ เหล่านี้ ช่วยเตรียมความพร้อมให้โรงแรมทางด้านความรู้และเครื่องมือที่จำเป็นเพื่อเริ่มใช้งานเทคโนโลยีเพื่อประโยชน์ของตนเอง สิ่งนี้เป็นมากกว่าการใช้เทคโนโลยี เพราะถือเป็นการสร้างความมั่นใจว่าผู้ประกอบการโรงแรมซึ่งเป็นลูกค้าของเราได้เตรียมพร้อมสู่ความเป็นเลิศ

ติดตาม ตรวจสอบ และปรับปรุงประสิทธิภาพ

เส้นทางของเรายังไม่ได้จบเพียงเท่านี้ เมื่อมีการใช้งานโซลูชันแล้ว แต่เป็นการร่วมมือของพาร์ตเนอร์ระยะยาว เราอุทิศตนให้แก่ลูกค้าโดยการติดตาม การดูแล และการปรับปรุงประสิทธิภาพของโซลูชันอยู่เสมอ โดยการดูแลหลังการนำโซลูชันมาใช้งาน เราสามารถระบุสิ่งที่ต้องปรับปรุง โดยขึ้นอยู่กับเกณฑ์ความสำเร็จที่ระบุไว้ในช่วงแรกของการดำเนินการ ความมุ่งมั่นในการพัฒนาปรับปรุงอยู่เสมอได้ตอกย้ำให้ผู้ประกอบการโรงแรมลูกค้าของเราอยู่แนวหน้าของเทคโนโลยีที่ใช้ในโรงแรม ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าที่ผันแปรและเทรนของอุตสาหกรรมอยู่เสมอ
ผ่านการทำงานร่วมกับโรงแรมไฮแอทต์เพลส กรุงเทพฯ สุขุมวิทอย่างใกล้ชิดและวิธีการที่ใส่ใจของเราในการจัดการการเปลี่ยนแปลง เรายินดีที่จะรายงานว่าเวาซ์ได้ร่วมสร้างความสำเร็จให้แก่โรงแรมโดยประหยัดเวลาการทำงานของบุคลากรได้อย่างน่าทึ่งถึง 47.5 ชั่วโมงภายใน 6 เดือนแรกของการใช้งาน การทำงานร่วมกับทีมปฏิบัติงานของโรงแรมยังคงให้ความมุ่งเน้นไปที่การใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์มอย่างสูงสุดและการนำเสนอคุณลักษณะใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความง่ายในการทำงานต่อไป

ความสำเร็จของโรงแรมไฮแอทต์เพลส กรุงเทพฯ สุขุมวิท

ชมวิดีโอนี้เพื่อดูว่าเราร่วมมือกับทีมงานอย่างไรเพื่อดำเนินการเปลี่ยนแปลงจากภายใน